Regulament Concurs Instagram, 9-16 Iunie

REGULAMENT CONCURS 9-16 IUNIE, INSTAGRAM SENCȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL …

REGULAMENT CONCURS 9-16 IUNIE, INSTAGRAM

SENCȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE INSTAGRAM

1.1 Organizatorul concursului pe Instagram Villa Vinea “Spune-ne 2 prieteni alaturi de care ai dori sa te bucuri de o conversatie placuta si un pahar de vin Gewürztraminer Premium, de la Villa Vinèa” (denumita în continuare „Campania”) este compania Castel Vinum SRL, cu sediul social in Com Mica, Sat Mica, Nr 243, Jud Mures, inregistrata la O.R.C. Mureș sub numărul J26/824/2004, avand C.U.I. RO 16429263, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Concursul se va desfasura prin SC. AMD PR Boutique SRL, cu sediul social in  Orasul Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 45, bl. E3, scara 4, et. 8, ap. 141, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/3555/09.03.2020, denumita in continuare Agentia

1.2. Concursul pe Instagram se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau de a schimba regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Instagram Villa Vinea la adresa https://www.Instagram.com/VillaVinea/.

Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 9-16 iunie, exclusiv online, pe pagina https://www.Instagram.com/VillaVineaRomania/, administrata de Organizator. Pagina oficiala de Instagram Villa Vinea poate fi accesata la adresa https://www.Instagram.com/VillaVineaRomania

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania va incepe la data de 9 iunie 2020, ora postarii si se va desfasura pana la data de 16 iunie 2020, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada concursului”).

SECTIUNEA 4. REGULAMENT

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii de Instagram a Organizatorului: https://www.instagram.com/VillaVineaRomania/, respectiv pe site www.villavinea.com/regulament-campanie-activa/.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/VillaVineaRomania/.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este accesibil oricarei persoane fizice, cu resedinta sau domiciliul stabil in Romania, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului si care respecta Regulamentul. 

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Sa aiba varsta de minim 18 ani, impliniti la data inceperii concursului;
 2. b) Sa detina cont pe www.Instagram.com, cu date de identificare (nume, prenume) reale, complete si corecte. In cazul in care participantul nu are creat cont de Instagram, isi poate crea unul in mod gratuit, accesand aplicatia www.Instagram.com;
 3. c) Sa publice un comentariu in care sa dea tag a 2 prieteni, cu care ar bea un pahar de vin. O persoana poate participa cu un singur comentariu, avand o singura sansa la premiu. 

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

5.4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui concurs, va fi oferit un premiu: un set de 6 sticle de vin Gewürztraminer Premium, Villa Vinèa, 

6.2. Participantul la concurs care va fi declarat castigator va fi anuntat prin intermediul unui mesaj privat din partea paginii Villa Vinea, mesaj prin care va fi invitat sa completeze un formular de acord de folosirea a numelui, prenumelui, adresei de livrare si a numarului de telefon de catre Organizator (trimiterea acestor date catre curier, in vederea intrarii in posesia premiului). 

6.3. Fiecare participant are obligatia de a urmari pagina oficiala de Instagram a Concursului, pentru a verifica daca a fost selectat drept castigator;

6.4. Castigatorul trebuie sa confirme luarea la cunostinta a castigarii concursului, prin transmiterea unui mesaj privat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/VillaVineaRomania/, in max. 24 h de la data publicarii anuntului de mai sus, mentionand faptul ca au vizualizat notificarea privind castigarea concursului, confirmand indeplinirea conditiilor de participare si oferind pentru validare urmatoarele date: nume, prenume, numarul de telefon, adresa de email. Daca una dintre informatiile mentionate mai sus nu este completa si/sau corecta, atunci participantul respectiv va putea fi descalificat, chiar daca a fost selectat drept castigator in baza procesului de selectare a castigatorului, iar urmatoarea rezerva va fi contactata, in scopul acordarii premiului.

6.5. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale in decursul a 24h, conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigul respectiv altui participant, cu exceptia urmatorului candidat.

6.6. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a Premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data finalizarii Concursului, la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1.1. de mai sus. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de in instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

6.7. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

6.4. O persoana poate castiga in cadrul concursului cel mult un premiu.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;
 3. c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.Instagram.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);
 4. d) Sa dea tag celor 2 prieteni cu care ar bea un pahar de vin Gewürztraminer Premium, Villa Vinèa. 

7.2. Inscrierea in concurs

7.2.1. Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa intre pe pagina de Instagram a Organizatorului (https://www.Instagram.com/VillaVineaRomania/) si sa realizeze actiunile de la sectiunea 7.1.d).

7.2.2. Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a modera materialele publicate pe pagina, urmand sa fie sterse acelea care:

 1. a) au un continut blasfemator, defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/ sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau care fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau varsta, sau care incalca drepturile unei terte parti sau legi, sau care pun intr-o lumina nefavorabila Organizatorul;
 2. b) contin inscrisuri,diferite insemne sau au aplicate sigle, marci care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti ori sunt preluate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare, sunt incluse in alte publicatii online ce detin drepturile de proprietate intelectuala pentru acestea, etc.);
 3. c) nu au legatura cu natura si scopul concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

In toate aceste cazuri, materialele publicate vor fi sterse.

Toate materialele care incalca mentiunile de mai sus nu vor fi luate in considerare in procesul de selectie a castigatorilor.

Participantii au obligatia de a respecta si Termenii si Conditiile “Instagram”.

7.2.3. Participatii isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la orice eventuala pretinsa incalcare a oricaror drepturi legitime ale tertilor, realizata prin participarea la concurs sau aducerea la cunostinta publica (in orice fel) a materialelor inregistrate in Concurs. 

SECTIUNEA 8. CONTESTATII

8.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul incheierii concursului. 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.instagram.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

10.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru alterarea obiectelor dupa luarea lor in primire (premiile).

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 1. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1. Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuarii deliberarii, validarii si atribuirii premiului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potentialelor castigator referitor la faptul ca numele acesteia va fi facut public de Organizator potrivit legislatiei in vigoare.

8.2. Prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa mentionata la pct 1.1. de mai sus.

Operator,

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promotionale sau regulile Instagram.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina https://www.Instagram.com/VillaVineaRomania/  in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.