A Csapat

A Villa Vinèa vezetősége lelkes borszakértőkből áll. Ugyanúgy ismerik az olasz, mint a romániai borok
világát. Hivatásuk, hogy a Villa Vinèa borai nemzetközi hírnevet szerezzenek, megismertetve ezáltal a
világgal a Küküllőmenti terroir-t, és nemcsak a honos szőlőfajtákat, hanem az itt megtermő német, olasz és a
nemzetközieket is. Boraik erről a professzionizmusról tanuskodnak.